SIFAT 20

  Assalamualaikum.Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang  tidak boleh dipertikaikan Kewujudan ,Kekuasaan dan Keagungan Ilahi di atas muka bumi ciptaanNya yang terindah ini.

SifatWajib
Tulisan Arab
Maksud
Wujud
ﻭﺟﻮﺩ
Ada
Qidam
ﻗﺪﻡ
Sedia
Baqa
ﺑﻘﺎﺀ
Kekal
Mukhalafatuhulilhawadith
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
berbedadengansemuamakhlukciptaanNya
Qiamuhubinafsih
ﻗﻴﺎﻣﻪﺑﻨﻔﺴﻪ
Berdiri-Nyadengansendiri
Wahdaniat
ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ
Esa Allah Ta'alapadadzat,padasifatdanpadaperbuatan
Qudrat
ﻗﺪﺭﺓ
Berkuasa
Iradat
ﺇﺭﺍﺩﺓ
Berkehendakmenentukan
Ilmu
ﻋﻠﻢ
Mengetahui
Hayat
ﺣﻴﺎﺓ
Hidup
Sama'
ﺳﻤﻊ
Mendengar
Basar
ﺑﺼﺮ
Melihat
Kalam
ﻛﻼ ﻡ
Berkata-kata
Kaunuhuqaadiran
ﻛﻮﻧﻪﻗﺎﺩﺭﺍ
Keadaan-Nya yang berkuasa
Kaunuhumuriidan
ﻛﻮﻧﻪﻣﺮﻳﺪﺍ
Keadaan-Nya yang berkehendakmenentukan
Kaunuhu 'aliman
ﻛﻮﻧﻪﻋﺎﻟﻤﺎ
Keadaan-Nya yang mengetahui
Kaunuhuhayyan
ﻛﻮﻧﻪﺣﻴﺎ
Keadaan-Nya yang hidup
Kaunuhusami'an
ﻛﻮﻧﻪﺳﻤﻴﻌﺎ
Keadaan-Nya yang mendengar
Kaunuhubasiiran
ﻛﻮﻧﻪﺑﺼﻴﺭﺍ
Keadaan-Nya yang melihat
Kaunuhumutakalliman
ﻛﻮﻧﻪﻣﺘﻜﻠﻤﺎ
Keadaan-Nya yang berkata-kata

SifatMustahil
Tulisan Arab
Maksud
Adam
ﻋﺪﻡ
Tiada
Haduth
ﺣﺪﻭﺙ
Baharu
Fana
ﻓﻨﺎﺀ
Akan binasa
Mumathalatuhulilhawadith
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Menyamaiataubersamaanbagi-Nyadengansuatu yang baru
Qiamuhubighairih
ﻗﻴﺎﻣﻪﺑﻐﻴﺮﻩ
Berdiri-Nyadengan yang lain
Ta'addud
ﺗﻌﺪﺩ
Berbilang-bilang
Ajzun
ﻋﺟﺰ
Lemah
Karahah
ﻛﺮﺍﻫﻪ
Benciiaitutidakmenentukan
Jahlun
ﺟﻬﻞ
Bodoh
Al-Maut
ﺍﻟﻤﻮﺕ
Mati
As-Summu
ﺍﻟﺻﻢ
Pekak
Al-Umyu
ﺍﻟﻌﻤﻲ
Buta
Al-Bukmu
ﺍﻟﺑﻜﻢ
Bisu
Kaunuhuajizan
ﻛﻮﻧﻪﻋﺎﺟﺰﺍ
Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhukaarihan
ﻛﻮﻧﻪﻛﺎﺭﻫﺎ
Keadaan-Nya yang benciiaitutidakmenentukan
Kaunuhujahilan
ﻛﻮﻧﻪﺟﺎﻫﻼ
Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhumayitan
ﻛﻮﻧﻪﻣﻴﺘﺎ
Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhuasamma
ﻛﻮﻧﻪﺃﺻﻢ
Keadaan-Nya yang pekak
Kaunuhua'maa
ﻛﻮﻧﻪﺃﻋﻤﻰ
Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhuabkam
ﻛﻮﻧﻪﺃﺑﻜﻢ
Keadaan-Nya yang kelu

SifatMustahil
Tulisan Arab
Maksud
Adam
ﻋﺪﻡ
Tiada
Haduth
ﺣﺪﻭﺙ
Baharu
Fana
ﻓﻨﺎﺀ
Akan binasa
Mumathalatuhulilhawadith
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Menyamaiataubersamaanbagi-Nyadengansuatu yang baru
Qiamuhubighairih
ﻗﻴﺎﻣﻪﺑﻐﻴﺮﻩ
Berdiri-Nyadengan yang lain
Ta'addud
ﺗﻌﺪﺩ
Berbilang-bilang
Ajzun
ﻋﺟﺰ
Lemah
Karahah
ﻛﺮﺍﻫﻪ
Benciiaitutidakmenentukan
Jahlun
ﺟﻬﻞ
Bodoh
Al-Maut
ﺍﻟﻤﻮﺕ
Mati
As-Summu
ﺍﻟﺻﻢ
Pekak
Al-Umyu
ﺍﻟﻌﻤﻲ
Buta
Al-Bukmu
ﺍﻟﺑﻜﻢ
Bisu
Kaunuhuajizan
ﻛﻮﻧﻪﻋﺎﺟﺰﺍ
Keadaan-Nya yang lemah
Kaunuhukaarihan
ﻛﻮﻧﻪﻛﺎﺭﻫﺎ
Keadaan-Nya yang benciiaitutidakmenentukan
Kaunuhujahilan
ﻛﻮﻧﻪﺟﺎﻫﻼ
Keadaan-Nya yang bodoh
Kaunuhumayitan
ﻛﻮﻧﻪﻣﻴﺘﺎ
Keadaan-Nya yang mati
Kaunuhuasamma
ﻛﻮﻧﻪﺃﺻﻢ
Keadaan-Nya yang pekak
Kaunuhua'maa
ﻛﻮﻧﻪﺃﻋﻤﻰ
Keadaan-Nya yang buta
Kaunuhuabkam
ﻛﻮﻧﻪﺃﺑﻜﻢ
Keadaan-Nya yang kelu